Πρόσβαση για Χρήστες Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (DL)

 

Φοιτητές Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Για να εξασφαλίσετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης θα πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι φοιτητές του Πανεπιστημίου για το τρέχον εξάμηνο και να συνδεθείτε μέσω:

 

Καθηγητές Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Για να εξασφαλίσετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης:

 • μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς σας για το email του Πανεπιστημίου - UNIC email & password (αναλυτικές οδηγίες στον οδηγό OpenAthens)

 

 

 

Πηγές και εργαλεία διαθέσιμα εξ αποστάσεως

 

Όταν συνδεθείτε μέσω OpenAthens θα έχετε εξασφαλίσει πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης. Οι διαθέσιμες ηλεκτρονικές πηγές και εργαλεία είναι:

 

Εργαλείο για ταυτόχρονη αναζήτηση στις πηγές της Βιβλιοθήκης (βιβλία, άρθρα, κτλ.), ηλεκτρονικές και έντυπες. (Το πεδίο αναζήτησης στο πάνω μέρος της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης)

Συλλογές ηλεκτρονικών βιβλίων από διάφορους εκδότες/ παρόχους

Συλλογές ηλεκτρονικών περιοδικών από διάφορους εκδότες - περιλαμβάνει επίσης μεμονωμένους τίτλους ελληνικών ηλεκτρονικών περιοδικών (ενότητα Individual Journals A-Z)

Συλλογές με διάφορα είδη πηγών πληροφόρησης (π.χ. άρθρα περιοδικών, δημοσιεύσεις συνεδρίων, κεφάλαια βιβλίων, κτλ.), οι οποίες καλύπτουν συγκεκριμένα θέματα - ταξινομημένα αλφαβητικά και ανά θέμα

Εργαλείο διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών - επιτρέπει τη δημιουργία, επεξεργασία και αποθήκευση αναφορών, οι οποίες μπορούν να ενταχθούν σε μια ερευνητική εργασία και να δημιουργήσουν τη βιβλιογραφία

 

Start Here (Greek).

 

 

 

Εργαλείο UNIC Library Search

 

Το εργαλείο UNIC Library Search επιτρέπει ταυτόχρονη αναζήτηση στις πηγές της Βιβλιοθήκης, ηλεκτρονικές και έντυπες.

 

 • Χρησιμοποιήστε το πεδίο αναζήτησης που βρίσκεται στην αρχική σελίδα της Βιβλιοθήκης για να εισάγετε λέξεις-κλειδιά (τίτλο, συγγραφέα, θέμα, κτλ.). Επιλέξτε E-Resources στο πτυσσόμενο μενού δεξία, για αποτελέσματα σε πλήρη ηλεκτρονική πρόσβαση.

UNIC Library Search – E-Resources

 

 • Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε την επιλογή Advanced Search για να κάνετε την αναζήτησή σας πιο συγκεκριμένη.

UNIC Library Search – Advanced Search

 

 

 • Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα αριστερά για να περιορίσετε τα αποτελέσματά σας.

UNIC Library Search – Filters

 

 • Επιλέξτε τον τίτλο μιας πηγής για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για αυτή. Επιλέξτε την διαθέσιμη επιλογή full text (PDF Full Text ή Full Text Finder ή HTML Full Text) για να ανοίξετε και να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πηγής.

UNIC Library Search – Full Text options

 

Ηλεκτρονικά Βιβλία

 

Οι συλλογές η-βιβλων η-βιβλίων παρέχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικά βιβλία και σειρές βιβλίων από διάφορους εκδότες/ παρόχους για διάφορα θέματα.

 

Αρχική σελίδα Βιβλιοθήκης > eBooks

eBooks icon on the Library home page

 

 • Διαβάστε την περιγραφή κάθε συλλογής για να επιλέξετε κάποια κατάλληλη για το θέμα σας. Κάνετε κλικ πάνω στον τίτλο για να ανοίξετε τη συλλογή.

 

eBooks list

 

 • Εισάγετε λέξεις-κλειδιά (τίτλο/ συγγραφέα/ θέμα) στο πεδίο αναζήτησης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Advanced Search όπου υπάρχει.

An example from ProQuest eBook Central

 

 

Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε η-βιβλία χρησιμοποιώντας το εργαλείο UNIC Library Search.

 

 • Εισάγετε τον τίτλο του βιβλίου στο πεδίο αναζήτησης (στην αρχική σελίδα της Βιβλιοθήκης) και επιλέξτε E-Resources ή Publications (Journal & eBook titles) στο πτυσσόμενο μενού δεξιά.

 

UNIC Library Search

 • Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε την επιλογή Advanced Search για να κάνετε την αναζήτησή σας πιο συγκεκριμένη.

Advanced Search option in UNIC Library Search

 

 • Επιλέξτε την διαθέσιμη επιλογή full text (PDF Full Text ή Full Text Finder) για να ανοίξετε και να διαβάσετε το πλήρες κείμενο του βιβλίου.

Full Text options in UNIC Library Search

 

Ηλεκτρονικά Περιοδικά

 

Οι συλλογές η-περιοδικών παρέχουν πρόσβαση σε περιοδικά που εκδίδονται από συγκεκριμένους εκδότες για διάφορα θέματα.

 

Αρχική σελίδα Βιβλιοθήκης > eJournals

eJournals icon on the Library home page

 • Διαβάστε την περιγραφή κάθε συλλογής για να επιλέξετε κάποια κατάλληλη για το θέμα σας. Κάνετε κλικ πάνω στον τίτλο για να ανοίξετε τη συλλογή.

eJournals list

 

 • Εισάγετε λέξεις-κλειδιά στο πεδίο αναζήτησης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Advanced Search όπου υπάρχει.

An example from SAGE eJournals

 

 

Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε περιοδικά ή άρθρα περιοδικών χρησιμοποιώντας το εργαλείο UNIC Library Search.

 

Για να βρείτε ένα συγκεκριμένο περιοδικό:

 

 • Εισάγετε τον τίτλο του περιοδικού στο πεδίο αναζήτησης (στην αρχική σελίδα της Βιβλιοθήκης) και επιλέξτε Publications (Journal & eBook titles) στο πτυσσόμενο μενού δεξιά.

eJournal title search in UNIC Library Search

 

 • Για τα διαθέσιμα περιοδικά, θα βρείτε χρονολογίες κάλυψης και συνδέσμους (links) κάτω από το Full Text Access.

Results in Publications (UNIC Library Search)

 

Για να βρείτε ένα συγκεκριμένο άρθρο περιοδικού:

 

eJournal article search in UNIC Library Search

 

 • Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε την επιλογή Advanced Search για να κάνετε την αναζήτησή σας πιο συγκεκριμένη.

Advanced search in UNIC Library Search

 

 • Επιλέξτε την διαθέσιμη επιλογή full text (PDF Full Text ή Full Text Finder ή HTML Full Text) για να ανοίξετε και να διαβάσετε το πλήρες κείμενο του άρθρου.

Full Text options for articles in UNIC Library Search

 

Βάσεις Δεδομένων

 

Οι βάσεις δεδομένων παρέχουν πρόσβαση σε διάφορες πηγές πληροφόρησης (π.χ. άρθρα περιοδικών, πρακτικά συνεδρίων, κεφάλαια βιβλίων, κτλ.) πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα.

 

Αρχική σελίδα Βιβλιοθήκης > Databases

Databases icon on the Library home page

 

 • Αν γνωρίζετε ποια βάση δεδομένων θέλετε να χρησιμοποιήσετε, επιλέξτε το πρώτο γράμμα της βάσης δεδομένων από τη λίστα και κατεβείτε προς τα κάτω μέχρι να βρείτε αυτή που σας ενδιαφέρει. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε το όνομα της βάσης δεδομένων στο πεδίο αναζήτησης που βρίσκεται αριστερά.

Databases by title

 

 

 • Διαφορετικά, για να βρείτε ποια βάση δεδομένων είναι σχετική με το θέμα σας, επιλέξτε Subject στα φίλτρα αριστερά και πατήστε Apply. Στη συνέχεια, επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες κατηγορίες για να δείτε όλες τις σχετικές βάσεις δεδομένων.

Databases by subject

 

 • Διαβάστε τις περιγραφές για να διαλέξετε μια βάση δεδομένων κατάλληλη για το θέμα σας. Στη συνέχεια, κάνετε κλικ πάνω στον τίτλο της για να ανοίξετε τη βάση δεδομένων που χρειάζεστε.

List of databases

 

 

 • Εισάγετε λέξεις-κλειδιά στο πεδίο αναζήτησης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Advanced Search όπου υπάρχει.

Example from a ProQuest database

 

 

Εισαγωγή στο RefWorks

 

Το RefWorks είναι ένα εργαλείο διαχείρισης και δημιουργίας βιβλιογραφικών αναφορών. Επιτρέπει τη δημιουργία βάσης δεδομένων με παραπομπές/ αναφορές σε πηγές (βιβλία, άρθρα, ιστοσελίδες, κλπ.) οι οποίες μπορούν να ενταχθούν σε μια ερευνητική εργασία (αναφορές μέσα στο κείμενο, υποσημειώσεις) και να δημιουργήσουν τη βιβλιογραφία σύμφωνα με το πρότυπο που ακολουθείτε. Υποστηρίζονται όλα τα γνωστά πρότυπα συγγραφής βιβλιογραφίας (π.χ. Harvard, APA, MLA, Chicago, κλπ.).

Το RefWorks μπορεί να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε εύκολα και γρήγορα αναφορές και λίστες βιβλιογραφίας στις εργασίες σας.

Για να χρησιμοποιήσετε το RefWorks θα χρειαστεί αρχικά να δημιουργήσετε έναν προσωπικό λογαριασμό. Για να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό θα πρέπει να έχετε εξασφαλίσει πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη (βλέπε ενότητα Πρόσβαση μέσω OpenAthens)

Για να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό:

 • Ανοίξτε την ιστοσελίδα του RefWorks
 • Eπιλέξτε Sign up for an Individual Account
 • Συμπληρώστε τη φόρμα. Θα λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε με τους κωδικούς σας. Οι κωδικοί αυτοί μπορούν να χρησιμοποιούνται κάθε φορά που θέλετε να χρησιμοποιήσετε το RefWorks.

Refworks – new account

 

Οδηγίες χρήσης RefWorks:

Αναλυτικές οδηγίες χρήσης του εργαλείου Refworks θα βρείτε εδώ.

Αναζήτηση Βιβλιογραφίας

 

Ο οδηγός Αναζήτησης Βιβλιογραφίας θα σας βοηθήσει να βρείτε το υλικό που χρειάζεστε, είτε πρόκειται για συγκεκριμένες πηγές (βιβλία, άρθρα κτλ), είτε πρόκειται για πηγές πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα.

 

Αξιολόγηση Πηγών και Αναγνώριση Ψευδών Ειδήσεων

 

Ο οδηγός Evaluate Sources & Identify Fake News θα σας βοηθήσει στην αξιολόγηση πηγών πληροφόρησης, είτε πρόκειται για πηγές που χρησιμοποιείτε για τις εργασίες σας στο πανεπιστήμιο, είτε πρόκειται για πληροφορίες τις οποίες συναντάτε στην καθημερινότητά σας.

Συνεργασίες με άλλες Βιβλιοθήκες

 

Για έντυπο υλικό, το οποίο δεν διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της Βιβλιοθήκης, μπορείτε να επισκεφτείτε άλλες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στην περιοχή σας. Οι περισσότερες επιτρέπουν χρήση των έντυπων πηγών εντός των εγκαταστάσεών τους.

Η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Λευκωσίας συνεργάζεται με τις παρακάτω ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες:

Κύπρος

 • Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
 • Βιβλιοθήκη Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
 • Βιβλιοθήκη Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου
 • Βιβλιοθήκη Ευρωπαϊκού πανεπιστημίου
 • Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Νεαπολις

Εάν βρίσκεστε στην Κύπρο, μπορείτε να δανειστείτε έντυπο υλικό από τις παραπάνω βιβλιοθήκες. Επικοινωνήστε με τη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Λευκωσίας (libithelp@unic.ac.cy) για περισσότερες πληροφορίες.

Ελλάδα

Η Βιβλιοθήκη συνεργάζεται επίσης και με κάποιες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα. Εάν ενδιαφέρεστε για κάποια συγκεκριμένη βιβλιοθήκη ή αν θέλετε να μάθετε αν υπάρχει κάποια βιβλιοθήκη στην περιοχή σας με την οποία συνεργαζόμαστε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας (libdistance@unic.ac.cy).

Γραφείο Εξυπηρέτησης Εξ Αποστάσεως Χρηστών Βιβλιοθήκης

 

Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα- Παρασκευή, 08:30-17:00

Τηλ.: Κύπρος (+357) 22 842102, Ελλάδα (+30) 698 347 8547

Email: libdistance@unic.ac.cy