Πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Πηγές Πληροφόρησης

 

Για να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε τις ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης, όπως βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά περιοδικά και ηλεκτρονικά βιβλία μπορείτε να ακολουθήσετε τα πρώτα #4 βήματα πιο κάτω. Για να δημιουργήσετε αυτόματα τη βιβλιογραφία σας και να ολοκληρώσετε μια εργασία το βήμα #5 θα σας βοηθήσει.

 

Βήμα #1: Ρυθμίστε το διακομιστή στον περιηγητή σας

Δείτε τα βίντεο ή οδηγίες (PDF) για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε και να εξασφαλίσετε πρόσβαση.

       Αλλαγή ρυθμίσεων διακομιστή (proxy) για ηλεκτρονικούς υπολογιστές:

 Αλλαγή ρυθμίσεων διακομιστή (proxy) για φορητές συσκευές (tablets/smartphones):

 • Συσκευές με λειτουργικό iOS (PDF)

 • Συσκευές με λειτουργικό Android devices (PDF)         

 

Βήμα #2: Εισάγετε τους κωδικούς σας για το διακομιστή

Μόλις ρυθμίσετε το διακομιστή του Πανεπιστημίου, θα σας ζητηθούν κωδικοί πρόσβασης. Εάν έχετε ενεργό λογαριασμό Βιβλιοθήκης, οι κωδικοί σας είναι:

 • Username: ο φοιτητικός σας αριθμός (με ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ & λατινικούς χαρακτήρες)

 • Password: η ημερομηνία γεννήσεώς σας στην ακόλουθη σειρά (χρονιά/μήνας/ημέρα*)

Παράδειγμα: Password: 19900310 (για 10 Μαρτίου 1990*)

        *Ο κωδικός πρόσβασης (Password) πρέπει να εισαχθεί με τη μορφή yyyymmdd      

         yyyy = έτος, π.χ. 1990
         mm = μήνας, π.χ. 03 (Μάρτιος)
         dd = ημέρα, π.χ. 10

 

Βήμα #3: Χρησιμοποιήστε τις πηγές της Βιβλιοθήκης

Ως  μέλη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης. Πιο συγκεκριμένα αυτές είναι:

 • Databases & Articles – Επιλεγμένες πηγές πληροφόρησης (π.χ. άρθρα περιοδικών) ανά θέμα

 • E-Journals – Συλλογές η-περιοδικών ανά εκδότη

 • E-Books  Η-βιβλία και σειρές η-βιβλίων από διάφορους εκδότες/προμηθευτές για όλα τα θέματα

 • EDS - Εργαλείο αναζήτησης όλων των πηγών (βιβλία, άρθρα, κτλ.) της Βιβλιοθήκης, ηλεκτρονικών & έντυπων (κάποιες πηγές δεν περιλαμβάνονται)

 

Βήμα #4 – Διαχειριστείτε τη βιβλιογραφία σας

Χρησιμοποιήστε το Refworks  - Το εργαλείο διαχείρισης και δημιουργίας βιβλιογραφικών αναφορών, το οποίο επιτρέπει να δημιουργήσετε, οργανώσετε και διαχειριστείτε τη βιβλιογραφία και τις βιβλιογραφικές αναφορές σας. (Οδηγίες χρήσης του Refworks θα βρείτε εδώ).

 

Βήμα #5 –  Επικοινωνήστε με τη Βιβλιοθήκη

Η Υπηρεσία Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Βιβλιοθήκης παρέχει συνεχή υποστήριξη στη χρήση των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης.

 • Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή, 11:30 – 17:30

 • Τηλ.: +357 22 842102 & +30 698 347 8547

 • Email: libdistance.@unic.ac.cy

      

Helpdesk libdistance@unic.ac.cy (357)22842102